Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Giải quyết tình trạng thiếu nước - kinh nghiệm từ Singapore

Thiết bị lọc nước WateRoam được thiết kế đơn giản để người dân 
có thể dễ dàng sử dụng. Ảnh: CNN.
Thiết bị lọc nước WateRoam được thiết kế đơn giản để người dân có thể dễ dàng sử dụng. Ảnh: CNN.
Thiết bị lọc nước WateRoam được thiết kế đơn giản để người dân có thể dễ dàng sử dụng. Ảnh: CNN.
Lên top