Giải pháp nào để kiểm soát mất cân bằng giới tính?

Ông Phạm Chánh Trung - Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình TPHCM. Ảnh: Anh Nhàn
Ông Phạm Chánh Trung - Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình TPHCM. Ảnh: Anh Nhàn
Ông Phạm Chánh Trung - Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình TPHCM. Ảnh: Anh Nhàn
Lên top