Giải "Nobel Xanh" cho “anh hùng xuyên sơn giáp” của Việt Nam

Giám đốc Save Viet Nam' Wildlife - nhà bảo tồn Nguyễn Văn Thái với tình yêu thương đặc biệt dành cho động vật. Ảnh: SVW
Giám đốc Save Viet Nam' Wildlife - nhà bảo tồn Nguyễn Văn Thái với tình yêu thương đặc biệt dành cho động vật. Ảnh: SVW
Giám đốc Save Viet Nam' Wildlife - nhà bảo tồn Nguyễn Văn Thái với tình yêu thương đặc biệt dành cho động vật. Ảnh: SVW
Lên top