Giải mã đường đi của những người trốn sang Anh để “đổi đời”

Nhóm bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 10.12 vừa qua.
Nhóm bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 10.12 vừa qua.
Nhóm bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 10.12 vừa qua.
Lên top