Gạt đi mặc cảm bước chân vào thế giới thật

Nguyễn Hữu Toàn sau khi đã chuyển đổi giới tính.
Nguyễn Hữu Toàn sau khi đã chuyển đổi giới tính.