Nhân 200 năm ngày mất Nguyễn Du (16.9.1820 - 16.9.2020)

Gặp người viết tiểu thuyết “Nguyễn Du”

Vợ chồng nhà văn Nguyễn Thế Quang. Ảnh: Nguyễn Ngọc Phú
Vợ chồng nhà văn Nguyễn Thế Quang. Ảnh: Nguyễn Ngọc Phú
Vợ chồng nhà văn Nguyễn Thế Quang. Ảnh: Nguyễn Ngọc Phú
Lên top