Gặp hai nghệ nhân xác lập kỷ lục Việt Nam với tò he

Giải thưởng và kỷ lục mà Xuân Tung, Xuân Tùng đạt được.Ảnh: NVCC
Giải thưởng và kỷ lục mà Xuân Tung, Xuân Tùng đạt được.Ảnh: NVCC
Giải thưởng và kỷ lục mà Xuân Tung, Xuân Tùng đạt được.Ảnh: NVCC
Lên top