"Gặp" F.Chopin trong thế giới của Khánh

Đêm nhạc Âm Thanh của Sự Tĩnh Lặng - Nhà Hát Lớn TP.Hải Phòng 17.11.2020. Ảnh do gia đình cung cấp
Đêm nhạc Âm Thanh của Sự Tĩnh Lặng - Nhà Hát Lớn TP.Hải Phòng 17.11.2020. Ảnh do gia đình cung cấp
Đêm nhạc Âm Thanh của Sự Tĩnh Lặng - Nhà Hát Lớn TP.Hải Phòng 17.11.2020. Ảnh do gia đình cung cấp
Lên top