Gần trăm tuổi, người nghệ nhân già vẫn lo giữ “hồn” cho trà sen Việt

Bà Nguyễn Thị Dần đã có kinh nghiệm hơn 70 năm làm trà sen.
Bà Nguyễn Thị Dần đã có kinh nghiệm hơn 70 năm làm trà sen.
Bà Nguyễn Thị Dần đã có kinh nghiệm hơn 70 năm làm trà sen.
Lên top