Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt:

“Gà què ăn quẩn cối xay” - Thêm một cách hiểu

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.