Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Gà Đinh Dậu”

Tranh của Trần Gia Tùng
Tranh của Trần Gia Tùng