Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Festival Âm nhạc Mới “Á - Âu” lần thứ 2