Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Duyên thầm của Côn Đảo

Côn Đảo nhìn từ đỉnh núi cao nhất cao 596m so với mực nước biển.
Côn Đảo nhìn từ đỉnh núi cao nhất cao 596m so với mực nước biển.