Duyên phận với nghề giáo

Ảnh: Đạo diễn, Nghệ sĩ ưu tú Hữu Mười. Ảnh: PV
Ảnh: Đạo diễn, Nghệ sĩ ưu tú Hữu Mười. Ảnh: PV