Đường đua F1 ở Việt Nam có dễ thành hiện thực?

Trường đua xe F1 ở Bahrain, để được quyền tổ chức vòng đua Grand Prix tại đây, Bahrain đã phải bỏ ra số tiền hơn 60 triệu USD mỗi năm.
Trường đua xe F1 ở Bahrain, để được quyền tổ chức vòng đua Grand Prix tại đây, Bahrain đã phải bỏ ra số tiền hơn 60 triệu USD mỗi năm.
Trường đua xe F1 ở Bahrain, để được quyền tổ chức vòng đua Grand Prix tại đây, Bahrain đã phải bỏ ra số tiền hơn 60 triệu USD mỗi năm.
Lên top