Cuộc đời qua ảnh

Dưới những cánh bay flycam

Làng nổi Cái Bè.
Làng nổi Cái Bè.