Điểm nhấn trong tuần

Được và mất trong cơn sốt Pokémon

Chính việc quá mải mê vào những màn hình điện thoại săn Pokémon, người chơi đang gặp nhiều nguy hiểm thường trực.
Chính việc quá mải mê vào những màn hình điện thoại săn Pokémon, người chơi đang gặp nhiều nguy hiểm thường trực.