Dựng màn kịch giả trai Tây mua hàng online để lừa đảo

Nhóm đối tượng giả Tây mua hàng chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng: Lê Anh Tuấn, Nguyễn Tuấn Dũng, Nguyễn Ngọc Thành. Ảnh: TĐ-AH
Nhóm đối tượng giả Tây mua hàng chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng: Lê Anh Tuấn, Nguyễn Tuấn Dũng, Nguyễn Ngọc Thành. Ảnh: TĐ-AH
Nhóm đối tượng giả Tây mua hàng chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng: Lê Anh Tuấn, Nguyễn Tuấn Dũng, Nguyễn Ngọc Thành. Ảnh: TĐ-AH
Lên top