Điểm nhấn trong tuần

Đừng lạm dụng hai chữ “Quốc phục”

Trang phục của Khả Trang khi thi Hoa hậu Siêu quốc gia được gọi là quốc phục gây tranh cãi.
Trang phục của Khả Trang khi thi Hoa hậu Siêu quốc gia được gọi là quốc phục gây tranh cãi.