Đừng để các nhóm chat trở thành "thuốc độc"

Nhiều phụ huynh bày tỏ lo ngại về những mối đe dọa từ các nhóm chat. 
Ảnh: ITV
Nhiều phụ huynh bày tỏ lo ngại về những mối đe dọa từ các nhóm chat. Ảnh: ITV
Nhiều phụ huynh bày tỏ lo ngại về những mối đe dọa từ các nhóm chat. Ảnh: ITV
Lên top