Đừng để báu vật rơi vào quên lãng

Nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế (ảnh chụp tháng 1.2020) là người luôn say mê theo đuổi việc bảo tồn dòng tranh Đông Hồ. Ảnh: L.Q.V
Nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế (ảnh chụp tháng 1.2020) là người luôn say mê theo đuổi việc bảo tồn dòng tranh Đông Hồ. Ảnh: L.Q.V
Nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế (ảnh chụp tháng 1.2020) là người luôn say mê theo đuổi việc bảo tồn dòng tranh Đông Hồ. Ảnh: L.Q.V
Lên top