Đừng coi đầu tư tiền ảo là một kế hoạch làm giàu nhanh chóng

Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS) cảnh báo, tiền ảo rất dễ "bốc hơi" và là sản phẩm đầu tư mang tính rủi ro cao. Ảnh: AFP
Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS) cảnh báo, tiền ảo rất dễ "bốc hơi" và là sản phẩm đầu tư mang tính rủi ro cao. Ảnh: AFP
Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS) cảnh báo, tiền ảo rất dễ "bốc hơi" và là sản phẩm đầu tư mang tính rủi ro cao. Ảnh: AFP
Lên top