Đùa với tử thần trong những chuyến bay từ không gian về mặt đất

Terry trên Trạm vũ trụ Quốc tế trong chuyến bay lên đây bằng tàu con thoi. Nguồn: NASA
Terry trên Trạm vũ trụ Quốc tế trong chuyến bay lên đây bằng tàu con thoi. Nguồn: NASA
Terry trên Trạm vũ trụ Quốc tế trong chuyến bay lên đây bằng tàu con thoi. Nguồn: NASA
Lên top