Điểm nhấn trong tuần

Du lịch Nha Trang trong con mắt bạn bè quốc tế

Đua thuyền buồm ở Nha Trang.
Đua thuyền buồm ở Nha Trang.