Điểm nhấn trong tuần

“Du học” là một chuyện, áp dụng được là chuyện khác

Sau những cơn bão, nhiều cây xanh Hà Nội ngã đổ, gây nguy hiểm cho con người và tài sản. Ảnh: H.N
Sau những cơn bão, nhiều cây xanh Hà Nội ngã đổ, gây nguy hiểm cho con người và tài sản. Ảnh: H.N