Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Dòng sông thiêng của những linh hồn

Lò thiêu xác bên bờ sông Hằng.
Lò thiêu xác bên bờ sông Hằng.