Đời thường của Vị tướng “2 trong 1”

Buổi sáng, ông vẫn đến làm việc ở văn phòng, để nghiên cứu khoa học.
Buổi sáng, ông vẫn đến làm việc ở văn phòng, để nghiên cứu khoa học.
Buổi sáng, ông vẫn đến làm việc ở văn phòng, để nghiên cứu khoa học.
Lên top