Đội thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô: 66 năm vẹn nguyên ký ức

Đội Thanh niên xung phong cùng bộ đội vào tiếp quản Thủ đô. 	Ảnh: NVCC
Đội Thanh niên xung phong cùng bộ đội vào tiếp quản Thủ đô. Ảnh: NVCC
Đội Thanh niên xung phong cùng bộ đội vào tiếp quản Thủ đô. Ảnh: NVCC
Lên top