Đời sống hôn nhân của các tỉ phú hàng đầu

Tỉ phú Elon Musk đã kết hôn 3 lần, trong đó có 2 lần với 1 người phụ nữ, 
nữ diễn viên Talulah Riley. Ảnh: AFP
Tỉ phú Elon Musk đã kết hôn 3 lần, trong đó có 2 lần với 1 người phụ nữ, nữ diễn viên Talulah Riley. Ảnh: AFP
Tỉ phú Elon Musk đã kết hôn 3 lần, trong đó có 2 lần với 1 người phụ nữ, nữ diễn viên Talulah Riley. Ảnh: AFP
Lên top