Đời người tựa hồ cuộc hành trình đến tận cùng thế giới

Dịch giả Lê Bá Thự và nhà văn Ba Lan Olga Tokkarczuk (Nobel Văn học 2018) chụp tại Krakow năm 2008.
Dịch giả Lê Bá Thự và nhà văn Ba Lan Olga Tokkarczuk (Nobel Văn học 2018) chụp tại Krakow năm 2008.
Dịch giả Lê Bá Thự và nhà văn Ba Lan Olga Tokkarczuk (Nobel Văn học 2018) chụp tại Krakow năm 2008.
Lên top