Đổi mới sáng tạo vì một tương lai xanh

Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ - ông Đinh Hữu Phí. Ảnh: Đặng Tiến
Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ - ông Đinh Hữu Phí. Ảnh: Đặng Tiến
Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ - ông Đinh Hữu Phí. Ảnh: Đặng Tiến
Lên top