Đổi mới công nghệ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

Nhà máy Trường Hải đã tự động hóa nâng cao năng lực sản xuất nhíp ôtô từ 6 nghìn tấn/năm lên 10 nghìn tấn/năm và giảm 5% chi phí sản xuất hàng năm. Ảnh: Đ.T
Nhà máy Trường Hải đã tự động hóa nâng cao năng lực sản xuất nhíp ôtô từ 6 nghìn tấn/năm lên 10 nghìn tấn/năm và giảm 5% chi phí sản xuất hàng năm. Ảnh: Đ.T
Nhà máy Trường Hải đã tự động hóa nâng cao năng lực sản xuất nhíp ôtô từ 6 nghìn tấn/năm lên 10 nghìn tấn/năm và giảm 5% chi phí sản xuất hàng năm. Ảnh: Đ.T
Lên top