Đôi lời về sách giáo khoa ngữ văn phổ thông

“Chúng ta cần làm cho học sinh thông minh một cách trong trẻo, cao cả trước đã, rồi đời sẽ dạy thêm cho các em sau” – nhà văn Đỗ Trung Lai (ảnh: vectorstock.com)
“Chúng ta cần làm cho học sinh thông minh một cách trong trẻo, cao cả trước đã, rồi đời sẽ dạy thêm cho các em sau” – nhà văn Đỗ Trung Lai (ảnh: vectorstock.com)
“Chúng ta cần làm cho học sinh thông minh một cách trong trẻo, cao cả trước đã, rồi đời sẽ dạy thêm cho các em sau” – nhà văn Đỗ Trung Lai (ảnh: vectorstock.com)