Độc đáo “Phố đường tàu” Hà Nội

Tàu đến du khách đổ xô ra chụp ảnh. Ảnh:  Lưu An Nhiên
Tàu đến du khách đổ xô ra chụp ảnh. Ảnh: Lưu An Nhiên
Tàu đến du khách đổ xô ra chụp ảnh. Ảnh: Lưu An Nhiên
Lên top