Độc đáo ngôi chùa có 10.000 tượng Phật

Chùa Vạn Phật nằm lọt giữa những dãy nhà cao tầng.
Chùa Vạn Phật nằm lọt giữa những dãy nhà cao tầng.
Chùa Vạn Phật nằm lọt giữa những dãy nhà cao tầng.
Lên top