Doanh nghiệp sẽ là người “dẫn lối” hợp tác xã kiểu mới?

Lễ ký kết hợp tác giữa Liên minh HTX Việt Nam với Ngân hàng TMCP Bắc Á.
Lễ ký kết hợp tác giữa Liên minh HTX Việt Nam với Ngân hàng TMCP Bắc Á.
Lễ ký kết hợp tác giữa Liên minh HTX Việt Nam với Ngân hàng TMCP Bắc Á.
Lên top