Đồ thờ cúng Hùng Vương - sản phẩm biểu tượng dâng Đức Thánh của nghề nông

Lễ hội Rước vua Hùng về làng ăn Tết của hai làng Vi - Trẹo, thị trấn Hùng Sơn, Lâm Thao. Ảnh: Quang Thanh
Lễ hội Rước vua Hùng về làng ăn Tết của hai làng Vi - Trẹo, thị trấn Hùng Sơn, Lâm Thao. Ảnh: Quang Thanh
Lễ hội Rước vua Hùng về làng ăn Tết của hai làng Vi - Trẹo, thị trấn Hùng Sơn, Lâm Thao. Ảnh: Quang Thanh
Lên top