Đồ ăn “nhón tay”

Minh họa của Choai.
Minh họa của Choai.