NHÀ ĐIÊU KHẮC TRẦN THANH PHONG:

“Điêu khắc mới có thể chuyển tải đầy đủ những tâm huyết đã ấp ủ suốt nhiều năm…”

Tác phẩm “Tượng đài Cá Basa” ở Châu Đốc - An Giang.
Tác phẩm “Tượng đài Cá Basa” ở Châu Đốc - An Giang.