Diễn viên Quý Bình: “Muốn là chính mình trong những vai diễn giản dị, có chiều sâu”