Diễn viên nam ấn tượng của năm gọi tên Xuân Nghị

Với vai Cao Minh Bách trong phim "Nhà trọ Balanha", Xuân Nghị đã xuất sắc nhận được giải thưởng Diễn viên nam ấn tượng VTV Awards 2020. Ảnh: NVCC
Với vai Cao Minh Bách trong phim "Nhà trọ Balanha", Xuân Nghị đã xuất sắc nhận được giải thưởng Diễn viên nam ấn tượng VTV Awards 2020. Ảnh: NVCC
Với vai Cao Minh Bách trong phim "Nhà trọ Balanha", Xuân Nghị đã xuất sắc nhận được giải thưởng Diễn viên nam ấn tượng VTV Awards 2020. Ảnh: NVCC
Lên top