Diễn viên Công Dũng: Không đi làm thêm, nghệ sĩ khó sống được bằng nghề

Diễn viên Công Dũng trong phim Giao mùa.
Diễn viên Công Dũng trong phim Giao mùa.