Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Diễn giả Nguyễn Sơn Lâm: “Giây phút đầu bế con, tôi đã xúc động đến phát khóc”