Điểm mặt những vụ vượt ngục điên rồ nhất thế giới

Lỗ thông khí bị đục thủng trong buồng giam của ba phạm nhân trốn khỏi nhà tù Alcatraz.
Lỗ thông khí bị đục thủng trong buồng giam của ba phạm nhân trốn khỏi nhà tù Alcatraz.