Dịch bệnh - kẻ thù nguy hiểm nhất

Chúng ta không bao giờ có thể chắc chắn mình đã cận kề đến mức nào với những đột biến hoặc áp lực tiến hóa có thể dẫn ta đến đại dịch tiếp theo. Ảnh Omega Plus cung cấp
Chúng ta không bao giờ có thể chắc chắn mình đã cận kề đến mức nào với những đột biến hoặc áp lực tiến hóa có thể dẫn ta đến đại dịch tiếp theo. Ảnh Omega Plus cung cấp
Chúng ta không bao giờ có thể chắc chắn mình đã cận kề đến mức nào với những đột biến hoặc áp lực tiến hóa có thể dẫn ta đến đại dịch tiếp theo. Ảnh Omega Plus cung cấp
Lên top