Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đi tìm ông Whitman “Lá cỏ”

Chân dung Walt Whitman ở tuổi 36. Ảnh: Internet
Chân dung Walt Whitman ở tuổi 36. Ảnh: Internet