Đi tìm ông Whitman “Lá cỏ”

Chân dung Walt Whitman ở tuổi 36. Ảnh: Internet
Chân dung Walt Whitman ở tuổi 36. Ảnh: Internet
Chân dung Walt Whitman ở tuổi 36. Ảnh: Internet

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM