Đi tìm hình tướng của Phật hoàng Trần Nhân Tông

Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông, bản thạch cao. Ảnh: Hải Anh
Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông, bản thạch cao. Ảnh: Hải Anh
Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông, bản thạch cao. Ảnh: Hải Anh
Lên top