Đi dọc Tô Lịch - con sông ô nhiễm số 1 Việt Nam

“Cách đây hơn 20 chục năm, cả làng tôi sống nhờ vào dòng sông Tô, sông Nhuệ. Chiều chiều trẻ con, người lớn tắm giặt, bơi lội ở ngã ba sông, vui lắm. Khi đó, chỗ này nước sâu cả 3-4 mét nước, dưới sông cá, trai, hến rất nhiều. Nhưng giờ thì nước lúc nào cũng đen sì, mùi hôi nồng nặc, nhất là những hôm thời tiết thay đổi, nhà cửa lúc nào cũng phải đóng kín” - bà Nguyễn Thị Hoàn, nhà ở sát ngã ba sông Tô sông Nhuệ, cho phóng viên Báo Lao Động biết.
“Cách đây hơn 20 chục năm, cả làng tôi sống nhờ vào dòng sông Tô, sông Nhuệ. Chiều chiều trẻ con, người lớn tắm giặt, bơi lội ở ngã ba sông, vui lắm. Khi đó, chỗ này nước sâu cả 3-4 mét nước, dưới sông cá, trai, hến rất nhiều. Nhưng giờ thì nước lúc nào cũng đen sì, mùi hôi nồng nặc, nhất là những hôm thời tiết thay đổi, nhà cửa lúc nào cũng phải đóng kín” - bà Nguyễn Thị Hoàn, nhà ở sát ngã ba sông Tô sông Nhuệ, cho phóng viên Báo Lao Động biết.
“Cách đây hơn 20 chục năm, cả làng tôi sống nhờ vào dòng sông Tô, sông Nhuệ. Chiều chiều trẻ con, người lớn tắm giặt, bơi lội ở ngã ba sông, vui lắm. Khi đó, chỗ này nước sâu cả 3-4 mét nước, dưới sông cá, trai, hến rất nhiều. Nhưng giờ thì nước lúc nào cũng đen sì, mùi hôi nồng nặc, nhất là những hôm thời tiết thay đổi, nhà cửa lúc nào cũng phải đóng kín” - bà Nguyễn Thị Hoàn, nhà ở sát ngã ba sông Tô sông Nhuệ, cho phóng viên Báo Lao Động biết.
Lên top