Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Di cư tự do tại Tây Nguyên: Hệ lụy khó lường

Không ít dân di cư dự do phá rừng lấy đất sản xuất, lập bon sinh sống tại Đắk Nông. Ảnh: H.L
Không ít dân di cư dự do phá rừng lấy đất sản xuất, lập bon sinh sống tại Đắk Nông. Ảnh: H.L