Di chứng phổi sau khi khởi bệnh do SARS-CoV-2

Dịch covid-19 cuộc chiến cam go của loài người. Nguồn: New York Times
Dịch covid-19 cuộc chiến cam go của loài người. Nguồn: New York Times
Dịch covid-19 cuộc chiến cam go của loài người. Nguồn: New York Times
Lên top